Ekumenický1. Petrov3,3

1. Petrov 3:3

Vaša oz­doba nech sa neza­kladá na von­kajšku: na nápad­ne za­pletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honos­ných šatách,


Verš v kontexte

2 keď uvidia váš čis­tý život v Božej báz­ni. 3 Vaša oz­doba nech sa neza­kladá na von­kajšku: na nápad­ne za­pletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honos­ných šatách, 4 ale oz­dobou nech je to, čo je skryté v srdci a je ne­porušiteľné, totiž tichý a po­koj­ný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 ktorých oz­dobou nech nie je von­kajšia ozdoba, k­torá záleží v záp­letoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v ob­liekaní sa do nád­her­ného rúcha,

Evanjelický

3 Vaša oz­doba nech nie je von­kajšia: za­pletené vlasy, navešané zlato, na­ob­liekané šaty,

Ekumenický

3 Vaša oz­doba nech sa neza­kladá na von­kajšku: na nápad­ne za­pletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honos­ných šatách,

Bible21

3 Vaše krása ne­spočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nád­herných ša­tech –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček