Ekumenický1. Petrov3,2

1. Petrov 3:2

keď uvidia váš čis­tý život v Božej báz­ni.


Verš v kontexte

1 Podob­ne, ženy, buďte pod­riadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vzpierajú Božiemu slovu, bez slova zís­kali svojím správaním, 2 keď uvidia váš čis­tý život v Božej báz­ni. 3 Vaša oz­doba nech sa neza­kladá na von­kajšku: na nápad­ne za­pletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honos­ných šatách,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 vidiac vaše v báz­ni mravočis­té ob­covanie,

Evanjelický

2 až uvidia vaše cud­né správanie v báz­ni.

Ekumenický

2 keď uvidia váš čis­tý život v Božej báz­ni.

Bible21

2 když uvi­dí, jak čis­tý a uctivý život ve­dete.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček