Ekumenický1. Petrov3,20

1. Petrov 3:20

Oni kedysi veriť nech­celi, keď Božia zhovievavosť vy­čkávala za dní No­acha, kým sa staval koráb, v ktorom sa za­chránili z vody iba nie­koľkí, cel­kovo osem ľudí.


Verš v kontexte

19 V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení. 20 Oni kedysi veriť nech­celi, keď Božia zhovievavosť vy­čkávala za dní No­acha, kým sa staval koráb, v ktorom sa za­chránili z vody iba nie­koľkí, cel­kovo osem ľudí. 21 To je predob­raz krs­tu, ktorý teraz za­chraňuje aj vás, nie však ob­mytím teles­nej nečis­toty, ale pros­bou k Bohu o dobré svedomie na zá­klade vzkriesenia Ježiša Kris­ta,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 ktorí kedysi ne­pos­lúchali, keď raz vy­čkávala Božia zhovievavosť za dní No­eho, keď sa staväl koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší za­chránených vodou),

Evanjelický

20 ne­pos­lušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vy­čkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa za­chránilo nie­koľko, to jest osem, duší.

Ekumenický

20 Oni kedysi veriť nech­celi, keď Božia zhovievavosť vy­čkávala za dní No­acha, kým sa staval koráb, v ktorom sa za­chránili z vody iba nie­koľkí, cel­kovo osem ľudí.

Bible21

20 těm, kteří kdy­si za No­emových dnů ne­ch­tě­li upo­s­lech­nout, za­tím­co Bůh trpě­livě če­kal, než se po­staví ar­cha, v níž se skrze vodu za­chráni­lo jen něko­lik (to­tiž osm) duší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček