Roháček1. Petrov3,20

1. Petrov 3:20

ktorí kedysi ne­pos­lúchali, keď raz vy­čkávala Božia zhovievavosť za dní No­eho, keď sa staväl koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší za­chránených vodou),


Verš v kontexte

19 (v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári, 20 ktorí kedysi ne­pos­lúchali, keď raz vy­čkávala Božia zhovievavosť za dní No­eho, keď sa staväl koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší za­chránených vodou), 21 ktorý aj nás, proti­ob­raz zach­ránených v korábe, za­chraňuje teraz ako krst, čo nie je složenie špiny tela, ale dob­rého svedomia pýtanie sa po Bohu, vzkriesením Ježiša Kris­ta,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 ktorí kedysi ne­pos­lúchali, keď raz vy­čkávala Božia zhovievavosť za dní No­eho, keď sa staväl koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší za­chránených vodou),

Evanjelický

20 ne­pos­lušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vy­čkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa za­chránilo nie­koľko, to jest osem, duší.

Ekumenický

20 Oni kedysi veriť nech­celi, keď Božia zhovievavosť vy­čkávala za dní No­acha, kým sa staval koráb, v ktorom sa za­chránili z vody iba nie­koľkí, cel­kovo osem ľudí.

Bible21

20 těm, kteří kdy­si za No­emových dnů ne­ch­tě­li upo­s­lech­nout, za­tím­co Bůh trpě­livě če­kal, než se po­staví ar­cha, v níž se skrze vodu za­chráni­lo jen něko­lik (to­tiž osm) duší.