Ekumenický1. Petrov3,19

1. Petrov 3:19

V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení.


Verš v kontexte

18 Veď aj Kris­tus tr­pel raz navždy za hriechy, spravod­livý za ne­spravod­livých, aby vás pri­viedol k Bohu. Bol usmr­tený v tele, ale oživený v Duchu. 19 V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení. 20 Oni kedysi veriť nech­celi, keď Božia zhovievavosť vy­čkávala za dní No­acha, kým sa staval koráb, v ktorom sa za­chránili z vody iba nie­koľkí, cel­kovo osem ľudí.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 (v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári,

Evanjelický

19 v ktorom zo­stúpil a kázal väz­neným duchom,

Ekumenický

19 V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení.

Bible21

19 Teh­dy přišel kázat du­chům v žaláři –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček