Ekumenický1. Petrov3,21

1. Petrov 3:21

To je predob­raz krs­tu, ktorý teraz za­chraňuje aj vás, nie však ob­mytím teles­nej nečis­toty, ale pros­bou k Bohu o dobré svedomie na zá­klade vzkriesenia Ježiša Kris­ta,


Verš v kontexte

20 Oni kedysi veriť nech­celi, keď Božia zhovievavosť vy­čkávala za dní No­acha, kým sa staval koráb, v ktorom sa za­chránili z vody iba nie­koľkí, cel­kovo osem ľudí. 21 To je predob­raz krs­tu, ktorý teraz za­chraňuje aj vás, nie však ob­mytím teles­nej nečis­toty, ale pros­bou k Bohu o dobré svedomie na zá­klade vzkriesenia Ježiša Kris­ta, 22 ktorý po svojom od­chode do neba je po Božej pravici a pod­manil si an­jelov, vlády, moc­nos­ti a sily.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 ktorý aj nás, proti­ob­raz zach­ránených v korábe, za­chraňuje teraz ako krst, čo nie je složenie špiny tela, ale dob­rého svedomia pýtanie sa po Bohu, vzkriesením Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

21 Ona aj vás za­chraňuje teraz v podobe krs­tu, ktorý nie je ob­mytím teles­nej nečis­toty, ale pros­bou o dob­ré svedomie pred Bohom skr­ze vzkriesenie Ježiša Kris­ta,

Ekumenický

21 To je predob­raz krs­tu, ktorý teraz za­chraňuje aj vás, nie však ob­mytím teles­nej nečis­toty, ale pros­bou k Bohu o dobré svedomie na zá­klade vzkriesenia Ježiša Kris­ta,

Bible21

21 Na­plněním to­ho­to předob­ra­zu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí těles­né špí­ny, ale o závazek dob­rého svědo­mí před Bo­hem – skrze vzkříšení Ježíše Krista,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček