Bible21Efeským3,7

Efeským 3:7

To­ho­to evange­lia jsem se stal služebníkem díky Boží mi­losti, jíž jsem byl ob­da­rován, a díky jeho mo­ci, jež ve mně působí.


Verš v kontexte

6 že to­tiž po­hané jsou skrze evange­li­um spo­ludě­dicové, součásti téhož tě­la a spo­luúčastníci jeho za­s­líbení v Kri­stu Ježíši. 7 To­ho­to evange­lia jsem se stal služebníkem díky Boží mi­losti, jíž jsem byl ob­da­rován, a díky jeho mo­ci, jež ve mně působí. 8 Mně, zdale­ka nejmenší­mu ze všech svatých, byla dá­na ta mi­lost, abych mezi po­ha­ny hlásal Kri­stovo ne­po­psa­telné bo­hatství

späť na Efeským, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 ktorého som sa stal služob­níkom podľa daru milos­ti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci.

Evanjelický

7 Jeho služob­níkom som sa stal z daru milos­ti Božej, danej mne pôsobením Jeho moci.

Ekumenický

7 Ja som sa stal jeho služob­níkom podľa daru Božej milos­ti, ktorú som do­stal pôsobením jeho moci.

Bible21

7 To­ho­to evange­lia jsem se stal služebníkem díky Boží mi­losti, jíž jsem byl ob­da­rován, a díky jeho mo­ci, jež ve mně působí.

Bible21Efeským3,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček