EkumenickýEfezským3,7

Efezským 3:7

Ja som sa stal jeho služob­níkom podľa daru Božej milos­ti, ktorú som do­stal pôsobením jeho moci.


Verš v kontexte

6 že po­hania sú skr­ze evan­jelium spolu­dedičmi, spolu­úd­mi a spolu­účast­ník­mi pri­sľúbenia v Ježišovi Kris­tovi. 7 Ja som sa stal jeho služob­níkom podľa daru Božej milos­ti, ktorú som do­stal pôsobením jeho moci. 8 Ja, naj­menší zo všet­kých svätých som do­stal tú milosť, aby som po­hanom ohlasoval ne­vys­pytateľné Kris­tovo bohat­stvo

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 ktorého som sa stal služob­níkom podľa daru milos­ti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci.

Evanjelický

7 Jeho služob­níkom som sa stal z daru milos­ti Božej, danej mne pôsobením Jeho moci.

Ekumenický

7 Ja som sa stal jeho služob­níkom podľa daru Božej milos­ti, ktorú som do­stal pôsobením jeho moci.

Bible21

7 To­ho­to evange­lia jsem se stal služebníkem díky Boží mi­losti, jíž jsem byl ob­da­rován, a díky jeho mo­ci, jež ve mně působí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček