Bible21Efeským3,6

Efeským 3:6

že to­tiž po­hané jsou skrze evange­li­um spo­ludě­dicové, součásti téhož tě­la a spo­luúčastníci jeho za­s­líbení v Kri­stu Ježíši.


Verš v kontexte

5 které Bůh v před­chozích dobách li­dem ne­od­ha­lil, ale nyní je skrze Du­cha zjevil svým svatým apošto­lům a pro­rokům: 6 že to­tiž po­hané jsou skrze evange­li­um spo­ludě­dicové, součásti téhož tě­la a spo­luúčastníci jeho za­s­líbení v Kri­stu Ježíši. 7 To­ho­to evange­lia jsem se stal služebníkem díky Boží mi­losti, jíž jsem byl ob­da­rován, a díky jeho mo­ci, jež ve mně působí.

späť na Efeským, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 že sú po­hania spolu­dedičmi a spolu­telom a spolu­účast­ník­mi jeho za­sľúbenia v Kris­tu Ježišovi skr­ze evan­jelium,

Evanjelický

6 totiž, že po­hania skr­ze evan­jelium sú spolu­dedičmi, spolu­úd­mi (toho is­tého) tela a spolu­účast­ník­mi na za­sľúbeniach v Kris­tovi Ježišovi;

Ekumenický

6 že po­hania sú skr­ze evan­jelium spolu­dedičmi, spolu­úd­mi a spolu­účast­ník­mi pri­sľúbenia v Ježišovi Kris­tovi.

Bible21

6 že to­tiž po­hané jsou skrze evange­li­um spo­ludě­dicové, součásti téhož tě­la a spo­luúčastníci jeho za­s­líbení v Kri­stu Ježíši.

Bible21Efeským3,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček