Bible21Efeským3,8

Efeským 3:8

Mně, zdale­ka nejmenší­mu ze všech svatých, byla dá­na ta mi­lost, abych mezi po­ha­ny hlásal Kri­stovo ne­po­psa­telné bo­hatství


Verš v kontexte

7 To­ho­to evange­lia jsem se stal služebníkem díky Boží mi­losti, jíž jsem byl ob­da­rován, a díky jeho mo­ci, jež ve mně působí. 8 Mně, zdale­ka nejmenší­mu ze všech svatých, byla dá­na ta mi­lost, abych mezi po­ha­ny hlásal Kri­stovo ne­po­psa­telné bo­hatství 9 a abych všem vy­svět­lil jeho plán, to tajem­ství od věků skryté v Bo­hu, Stvoři­te­li vše­ho.

späť na Efeským, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Mne naj­menšiemu od všet­kých svätých je daná tá milosť zves­tovať po­hanom ne­vys­ti­hnuteľné bohat­stvo Kris­tovo

Evanjelický

8 Mne, naj­menšiemu zo všet­kých svätých , do­stalo sa milos­ti, aby som evan­jelium o ne­pochopiteľnom bohat­stve Kris­tovom zves­toval po­hanom

Ekumenický

8 Ja, naj­menší zo všet­kých svätých som do­stal tú milosť, aby som po­hanom ohlasoval ne­vys­pytateľné Kris­tovo bohat­stvo

Bible21

8 Mně, zdale­ka nejmenší­mu ze všech svatých, byla dá­na ta mi­lost, abych mezi po­ha­ny hlásal Kri­stovo ne­po­psa­telné bo­hatství

Bible21Efeským3,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček