RoháčekEfezským3,7

Efezským 3:7

ktorého som sa stal služob­níkom podľa daru milos­ti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci.


Verš v kontexte

6 že sú po­hania spolu­dedičmi a spolu­telom a spolu­účast­ník­mi jeho za­sľúbenia v Kris­tu Ježišovi skr­ze evan­jelium, 7 ktorého som sa stal služob­níkom podľa daru milos­ti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci. 8 Mne naj­menšiemu od všet­kých svätých je daná tá milosť zves­tovať po­hanom ne­vys­ti­hnuteľné bohat­stvo Kris­tovo

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 ktorého som sa stal služob­níkom podľa daru milos­ti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci.

Evanjelický

7 Jeho služob­níkom som sa stal z daru milos­ti Božej, danej mne pôsobením Jeho moci.

Ekumenický

7 Ja som sa stal jeho služob­níkom podľa daru Božej milos­ti, ktorú som do­stal pôsobením jeho moci.

Bible21

7 To­ho­to evange­lia jsem se stal služebníkem díky Boží mi­losti, jíž jsem byl ob­da­rován, a díky jeho mo­ci, jež ve mně působí.