RoháčekŽalmy145,10

Žalmy 145:10

Oslavovať ťa budú, Hos­podine, všet­ky tvoje skut­ky, a tvoji svätí budú ti dob­rorečiť.


Verš v kontexte

9 Hos­podin je dobrý všet­kým a jeho zľutovania nado všet­ky jeho skut­ky.
10 Oslavovať ťa budú, Hos­podine, všet­ky tvoje skut­ky, a tvoji svätí budú ti dob­rorečiť.
11 Vravieť budú o sláve tvoj­ho kráľov­stva a hovoriť o tvojej hr­din­skej sile.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

10 Oslavovať ťa budú, Hos­podine, všet­ky tvoje skut­ky, a tvoji svätí budú ti dob­rorečiť.

Evanjelický

10 Hos­podine, nech všet­ky Tvoje skut­ky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dob­rorečia!

Ekumenický

10 Nech ťa chvália, Hos­podin, všet­ky tvoje skut­ky, nech ti dob­rorečia tvoji ver­ní. (kaf)

Bible21

10 Ať tě, Hos­po­di­ne, všech­na stvoření slaví, ať ti dob­rořečí věrní tví.