RoháčekŽalmy145,11

Žalmy 145:11

Vravieť budú o sláve tvoj­ho kráľov­stva a hovoriť o tvojej hr­din­skej sile.


Verš v kontexte

10 Oslavovať ťa budú, Hos­podine, všet­ky tvoje skut­ky, a tvoji svätí budú ti dob­rorečiť.
11 Vravieť budú o sláve tvoj­ho kráľov­stva a hovoriť o tvojej hr­din­skej sile.
12 To všet­ko nato, aby oznámili synom človeka jeho hr­din­skú silu a slávu nád­hery jeho kráľov­stva.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

11 Vravieť budú o sláve tvoj­ho kráľov­stva a hovoriť o tvojej hr­din­skej sile.

Evanjelický

11 Nech hovoria o sláve Tvoj­ho kraľovania a Tvoju moc nech zves­tujú.

Ekumenický

11 Nech hovoria o tvojom sláv­nom kraľovaní, nech rozp­rávajú o tvojej moci, (lámed)

Bible21

11 O slávě tvého králov­ství ať vyprávějí, o tvých mo­cných či­nech ať hovoří.