EvanjelickýŽalmy145,10

Žalmy 145:10

Hos­podine, nech všet­ky Tvoje skut­ky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dob­rorečia!


Verš v kontexte

9 Hos­podin je dob­rotivý ku všet­kým, Jeho milo­sr­den­stvo sa rozp­res­tiera nad všet­ko Jeho stvorenie.
10 Hos­podine, nech všet­ky Tvoje skut­ky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dob­rorečia!
11 Nech hovoria o sláve Tvoj­ho kraľovania a Tvoju moc nech zves­tujú.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

10 Oslavovať ťa budú, Hos­podine, všet­ky tvoje skut­ky, a tvoji svätí budú ti dob­rorečiť.

Evanjelický

10 Hos­podine, nech všet­ky Tvoje skut­ky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dob­rorečia!

Ekumenický

10 Nech ťa chvália, Hos­podin, všet­ky tvoje skut­ky, nech ti dob­rorečia tvoji ver­ní. (kaf)

Bible21

10 Ať tě, Hos­po­di­ne, všech­na stvoření slaví, ať ti dob­rořečí věrní tví.