RoháčekŽalmy145,9

Žalmy 145:9

Hos­podin je dobrý všet­kým a jeho zľutovania nado všet­ky jeho skut­ky.


Verš v kontexte

8 Milos­tivý a ľútos­tivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milos­ti.
9 Hos­podin je dobrý všet­kým a jeho zľutovania nado všet­ky jeho skut­ky.
10 Oslavovať ťa budú, Hos­podine, všet­ky tvoje skut­ky, a tvoji svätí budú ti dob­rorečiť.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

9 Hos­podin je dobrý všet­kým a jeho zľutovania nado všet­ky jeho skut­ky.

Evanjelický

9 Hos­podin je dob­rotivý ku všet­kým, Jeho milo­sr­den­stvo sa rozp­res­tiera nad všet­ko Jeho stvorenie.

Ekumenický

9 Hos­podin je dob­rotivý voči všet­kým, zľutúva sa nad všet­kými stvoreniami. (jod)

Bible21

9 Ke všem je dob­ro­tivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!“