EkumenickýŽalmy145,10

Žalmy 145:10

Nech ťa chvália, Hos­podin, všet­ky tvoje skut­ky, nech ti dob­rorečia tvoji ver­ní. (kaf)


Verš v kontexte

9 Hos­podin je dob­rotivý voči všet­kým, zľutúva sa nad všet­kými stvoreniami. (jod)
10 Nech ťa chvália, Hos­podin, všet­ky tvoje skut­ky, nech ti dob­rorečia tvoji ver­ní. (kaf)
11 Nech hovoria o tvojom sláv­nom kraľovaní, nech rozp­rávajú o tvojej moci, (lámed)

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

10 Oslavovať ťa budú, Hos­podine, všet­ky tvoje skut­ky, a tvoji svätí budú ti dob­rorečiť.

Evanjelický

10 Hos­podine, nech všet­ky Tvoje skut­ky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dob­rorečia!

Ekumenický

10 Nech ťa chvália, Hos­podin, všet­ky tvoje skut­ky, nech ti dob­rorečia tvoji ver­ní. (kaf)

Bible21

10 Ať tě, Hos­po­di­ne, všech­na stvoření slaví, ať ti dob­rořečí věrní tví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček