Bible21Židům5,11

Židům 5:11

Mě­li bychom o něm ještě mno­ho co říci, ale je to těžké vy­světlovat, pro­tože jste líní na­s­lou­chat.


Verš v kontexte

10 když ho Bůh jmenoval ve­leknězem pod­le Mel­chise­de­chova řá­du. 11 Mě­li bychom o něm ještě mno­ho co říci, ale je to těžké vy­světlovat, pro­tože jste líní na­s­lou­chat. 12 Po ta­kové době už bys­te sami mě­li být uči­te­li, ale po­tře­bujete, aby vám někdo znovu vy­světloval základní prav­dy Božího slova. Jsou z vás ko­jen­ci – po­tře­bujete mléko, a ne hutný pokrm.

späť na Židům, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 o ktorom by sme mali mnoho čo po­vedať, a to také, čo je ťažko vy­ložiť, pre­tože ste zleniveli ušami počuť.

Evanjelický

11 O tom by sme mali čo po­vedať, a to také, čo je ťažko vy­svet­liť, keďže ste zleniveli počúvať.

Ekumenický

11 O tom by sme moh­li veľa hovoriť, ale je to ťažké vy­svet­liť, pre­tože ste leniví počúvať.

Bible21

11 Mě­li bychom o něm ještě mno­ho co říci, ale je to těžké vy­světlovat, pro­tože jste líní na­s­lou­chat.

Bible21Židům5,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček