Bible21Židům5,10

Židům 5:10

když ho Bůh jmenoval ve­leknězem pod­le Mel­chise­de­chova řá­du.


Verš v kontexte

9 Jakmi­le do­sáhl cíle, stal se pro všech­ny, kdo jej po­s­lou­chají, původ­cem věčného spa­sení, 10 když ho Bůh jmenoval ve­leknězem pod­le Mel­chise­de­chova řá­du. 11 Mě­li bychom o něm ještě mno­ho co říci, ale je to těžké vy­světlovat, pro­tože jste líní na­s­lou­chat.

späť na Židům, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 na­zvaný súc od Boha veľkňazom podľa poriad­ku Mel­chisedechov­ho,

Evanjelický

10 keď Ho Boh vy­hlásil za veľkňaza na spôsob Mel­chisedeka.

Ekumenický

10 keď ho Boh vy­hlásil za veľkňaza na spôsob Mel­chisedeka.

Bible21

10 když ho Bůh jmenoval ve­leknězem pod­le Mel­chise­de­chova řá­du.

Bible21Židům5,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček