Bible21Židům5,12

Židům 5:12

Po ta­kové době už bys­te sami mě­li být uči­te­li, ale po­tře­bujete, aby vám někdo znovu vy­světloval základní prav­dy Božího slova. Jsou z vás ko­jen­ci – po­tře­bujete mléko, a ne hutný pokrm.


Verš v kontexte

11 Mě­li bychom o něm ještě mno­ho co říci, ale je to těžké vy­světlovat, pro­tože jste líní na­s­lou­chat. 12 Po ta­kové době už bys­te sami mě­li být uči­te­li, ale po­tře­bujete, aby vám někdo znovu vy­světloval základní prav­dy Božího slova. Jsou z vás ko­jen­ci – po­tře­bujete mléko, a ne hutný pokrm. 13 Kdoko­li se živí mlékem, pro­tože ne­přivy­kl slovu sprave­dlnosti, je ještě ne­mluvně.

späť na Židům, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo na­mies­to toho, čo by ste už boli mali byť učiteľmi na toľký čas, zase po­trebujete, aby vás nie­kto učil prv­kom počiat­ku výrokov Božích, a stali ste sa po­treb­nými mlieka a nie tvr­dého, pev­ného pokrmu.

Evanjelický

12 Lebo hoci by ste po toľkom čase mali byť učiteľmi, zase po­trebujete, aby vás nie­kto učil pr­vopočiat­kom Božích zjavení, a znovu po­trebujete mlieko, a nie tvr­dý po­krm.

Ekumenický

12 Veď hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova po­trebujete, aby vás nie­kto učil zá­klad­né pravid­lá Božích slov. Stali ste sa takými, čo po­trebujú mlieko, a nie tuhý po­krm.

Bible21

12 Po ta­kové době už bys­te sami mě­li být uči­te­li, ale po­tře­bujete, aby vám někdo znovu vy­světloval základní prav­dy Božího slova. Jsou z vás ko­jen­ci – po­tře­bujete mléko, a ne hutný pokrm.

Bible21Židům5,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček