Bible21Židům3,2

Židům 3:2

který byl věrný To­mu, jenž ho us­tanovil, tak jako Mo­jžíš byl věrný v ce­lém Božím do­mě.


Verš v kontexte

1 A pro­to, moji svatí bratři, spo­lečníci v ne­bes­kém po­vo­lání, hleď­te na apošto­la a ve­lekněze naše­ho vy­znání, Ježíše, 2 který byl věrný To­mu, jenž ho us­tanovil, tak jako Mo­jžíš byl věrný v ce­lém Božím do­mě. 3 On si ovšem za­s­louží větší slávu než Mo­jžíš, tak jako má větší čest stavi­tel než sám dům.

späť na Židům, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 ktorý bol ver­ný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš, v celom jeho dome.

Evanjelický

2 ver­ného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome.

Ekumenický

2 On je ver­ný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol ver­ný v celom jeho dome.

Bible21

2 který byl věrný To­mu, jenž ho us­tanovil, tak jako Mo­jžíš byl věrný v ce­lém Božím do­mě.

Bible21Židům3,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček