EkumenickýŽidom3,2

Židom 3:2

On je ver­ný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol ver­ný v celom jeho dome.


Verš v kontexte

1 Pre­to, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebes­kom po­volaní, po­zor­ne sa za­hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vy­znania. 2 On je ver­ný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol ver­ný v celom jeho dome. 3 On je však hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, o koľko má väčšiu česť staviteľ domu ako dom.

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 ktorý bol ver­ný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš, v celom jeho dome.

Evanjelický

2 ver­ného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome.

Ekumenický

2 On je ver­ný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol ver­ný v celom jeho dome.

Bible21

2 který byl věrný To­mu, jenž ho us­tanovil, tak jako Mo­jžíš byl věrný v ce­lém Božím do­mě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček