Bible21Soudců21,3

Soudců 21:3

„Hos­po­di­ne, Bože iz­rael­ský, co se to v Iz­rae­li stalo? Pro­č dnes má být z Iz­rae­le ode­č­ten ce­lý kmen?“


Verš v kontexte

2 Po­tom se ode­bra­li do Bet-elu a sedě­li tam před Bo­hem až do veče­ra. S ve­likým pláčem hla­si­tě naříka­li: 3 „Hos­po­di­ne, Bože iz­rael­ský, co se to v Iz­rae­li stalo? Pro­č dnes má být z Iz­rae­le ode­č­ten ce­lý kmen?“ 4 Druhého dne časně zrá­na tam lid po­stavil ol­tář a přinášel zápalné a pokojné obě­ti.

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 A po­vedali: Prečo, ó, Hos­podine, Bože Iz­raelov, stalo sa toto v Iz­raelovi, aby sa dnes po­strádalo jed­no po­kolenie z Iz­raela?!

Evanjelický

3 a hovorili: Prečo, ó Hos­podine, Bože Iz­raela, sa v Iz­raeli stalo to, že dnes jeden kmeň z Iz­raela chýba?

Ekumenický

3 Vzdychali: Prečo, Hos­podin, Bože Iz­raela, sa v Izraeli stalo, že dnes jeden z jeho kmeňov chýba?

Bible21

3 „Hos­po­di­ne, Bože iz­rael­ský, co se to v Iz­rae­li stalo? Pro­č dnes má být z Iz­rae­le ode­č­ten ce­lý kmen?“

Bible21Soudců21,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček