Bible21Nehemiáš1,8

Nehemiáš 1:8

Vzpo­meň si pro­sím na slovo, jež jsi dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi: ‚Bu­dete-li mi ne­věrní, roz­ptýlím vás mezi náro­dy.


Verš v kontexte

7 Za­chova­li jsme se k to­bě hroz­ně – ne­do­drže­li jsme přikázání, pravi­dla a záko­ny, jež jsi vy­dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi. 8 Vzpo­meň si pro­sím na slovo, jež jsi dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi: ‚Bu­dete-li mi ne­věrní, roz­ptýlím vás mezi náro­dy. 9 Pokud se ale ke mně navrátí­te a bu­dete za­chovávat a plnit má přikázání, pak i kdybys­te byli za­hnáni na sám ko­nec svě­ta, i od­tam­tud vás shro­máždím a přive­du na místo, jež jsem si vy­vo­lil za příby­tek pro své jméno.‘

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Roz­pomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si pri­kázal Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi, po­vediac: Vy zhrešíte do­pus­tiac sa ne­ver­nos­ti, ja vás rozp­týlim medzi národy.

Evanjelický

8 Roz­pomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si ako príkaz dal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi slovami: Ak sa spreneveríte, rozp­týlim vás medzi národy.

Ekumenický

8 Spomeň si, prosím, na slovo, ktoré si pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi: Ak sa spreneveríte, rozp­týlim vás medzi národy.

Bible21

8 Vzpo­meň si pro­sím na slovo, jež jsi dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi: ‚Bu­dete-li mi ne­věrní, roz­ptýlím vás mezi náro­dy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček