Bible21Matouš4,25

Matouš 4:25

A šly za ním ve­liké zástu­py nejen z Ga­li­le­je, ale i z De­kapo­le, Je­ruzalé­ma, Jud­s­ka a Za­jordán­s­ka.


Verš v kontexte

23 Ježíš pak pro­cházel ce­lou Ga­li­leu, učil v je­jich syna­go­gách, kázal evange­li­um o Králov­ství a uz­dravoval každou ne­moc a každý ne­duh mezi lid­mi. 24 Zpráva o něm se roz­nes­la i po ce­lé Sýrii, a tak k ně­mu přivádě­li všech­ny ne­mo­cné, sužované různý­mi ne­duhy a bo­lest­mi, po­se­dlé, trpící pa­dou­cnicí i ochrnuté a on je uz­dravoval. 25 A šly za ním ve­liké zástu­py nejen z Ga­li­le­je, ale i z De­kapo­le, Je­ruzalé­ma, Jud­s­ka a Za­jordán­s­ka.

späť na Matouš, 4

Príbuzné preklady Roháček

25 A išly za ním mnohé zá­stupy z Galilee, z Desaťmes­tia, z Jeruzalema, z Jud­ska i zo Zajor­dánia.

Evanjelický

25 Na­sledovali Ho veľké zá­stupy z Galiley, Desaťmes­tia, Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.

Ekumenický

25 Išli za ním mnohé zá­stupy z Galiley a Desaťmes­tia, z Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.

Bible21

25 A šly za ním ve­liké zástu­py nejen z Ga­li­le­je, ale i z De­kapo­le, Je­ruzalé­ma, Jud­s­ka a Za­jordán­s­ka.

Bible21Matouš4,25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček