Bible21Matouš4,24

Matouš 4:24

Zpráva o něm se roz­nes­la i po ce­lé Sýrii, a tak k ně­mu přivádě­li všech­ny ne­mo­cné, sužované různý­mi ne­duhy a bo­lest­mi, po­se­dlé, trpící pa­dou­cnicí i ochrnuté a on je uz­dravoval.


Verš v kontexte

23 Ježíš pak pro­cházel ce­lou Ga­li­leu, učil v je­jich syna­go­gách, kázal evange­li­um o Králov­ství a uz­dravoval každou ne­moc a každý ne­duh mezi lid­mi. 24 Zpráva o něm se roz­nes­la i po ce­lé Sýrii, a tak k ně­mu přivádě­li všech­ny ne­mo­cné, sužované různý­mi ne­duhy a bo­lest­mi, po­se­dlé, trpící pa­dou­cnicí i ochrnuté a on je uz­dravoval. 25 A šly za ním ve­liké zástu­py nejen z Ga­li­le­je, ale i z De­kapo­le, Je­ruzalé­ma, Jud­s­ka a Za­jordán­s­ka.

späť na Matouš, 4

Príbuzné preklady Roháček

24 A roz­niesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu všet­kých ne­moc­ných, trápených rôz­nymi neduhy a mukami, po­sad­lých démonami a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich.

Evanjelický

24 I roz­nies­la sa po­vesť o Ňom po celej Sýrii a prinášali k Nemu všet­kých chorých na roz­ličné neduhy, trápených prud­kými bolesťami, po­sad­nutých démon­mi, tr­piacich na padúc­nicu a ochr­nutých; a uzdravoval ich.

Ekumenický

24 Chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinášali k nemu všet­kých chorých, pos­ti­hnutých rôz­nymi neduh­mi a utr­pením, po­sad­nutých, námesačných a ochr­nutých. A on ich uzdravoval.

Bible21

24 Zpráva o něm se roz­nes­la i po ce­lé Sýrii, a tak k ně­mu přivádě­li všech­ny ne­mo­cné, sužované různý­mi ne­duhy a bo­lest­mi, po­se­dlé, trpící pa­dou­cnicí i ochrnuté a on je uz­dravoval.

Bible21Matouš4,24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček