EkumenickýMatúš4,25

Matúš 4:25

Evanjelium podľa Matúša

Išli za ním mnohé zá­stupy z Galiley a Desaťmes­tia, z Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.


Verš v kontexte

23 Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Kázal evan­jelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďmi. 24 Chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinášali k nemu všet­kých chorých, pos­ti­hnutých rôz­nymi neduh­mi a utr­pením, po­sad­nutých, námesačných a ochr­nutých. A on ich uzdravoval. 25 Išli za ním mnohé zá­stupy z Galiley a Desaťmes­tia, z Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

25 A išly za ním mnohé zá­stupy z Galilee, z Desaťmes­tia, z Jeruzalema, z Jud­ska i zo Zajor­dánia.

Evanjelický

25 Na­sledovali Ho veľké zá­stupy z Galiley, Desaťmes­tia, Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.

Ekumenický

25 Išli za ním mnohé zá­stupy z Galiley a Desaťmes­tia, z Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.

Bible21

25 A šly za ním ve­liké zástu­py nejen z Ga­li­le­je, ale i z De­kapo­le, Je­ruzalé­ma, Jud­s­ka a Za­jordán­s­ka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček