Bible21Marek12,30

Marek 12:30

Pro­to mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ce­lým svým srd­cem, ce­lou svou duší, ce­lou svou mys­lí a ce­lou svou silou.‘


Verš v kontexte

29 Ježíš mu od­po­věděl: „Nejdůleži­tější je: ‚S­lyš, Iz­rae­li – Hos­po­din je náš Bůh, Hos­po­din je je­diný. 30 Pro­to mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ce­lým svým srd­cem, ce­lou svou duší, ce­lou svou mys­lí a ce­lou svou silou.‘ 31 Druhé je to­to: ‚­Mi­luj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důleži­tější než tato dvě.“

späť na Marek, 12

Príbuzné preklady Roháček

30 A: milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého svoj­ho srd­ca, z celej svojej duše, z celej svojej mys­li a z celej svojej sily. To je prvé pri­kázanie.

Evanjelický

30 Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého srd­ca a z celej duše a z celej mys­le a z celej sily.

Ekumenický

30 Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com, celou dušou, celou mysľou a celou silou!

Bible21

30 Pro­to mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ce­lým svým srd­cem, ce­lou svou duší, ce­lou svou mys­lí a ce­lou svou silou.‘

Bible21Marek12,30

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček