Bible21Marek12,28

Marek 12:28

Je­den ze znal­ců Písma slyšel je­jich roz­pravu a vi­děl, jak dobře jim od­po­věděl. Přistou­pil tedy a ze­ptal se ho: „K­teré přikázání je ze všech nejdůležitější?“


Verš v kontexte

27 On pře­ce není Bo­hem mrt­vých, ale živých! Ve­lice se mýlíte.“ 28 Je­den ze znal­ců Písma slyšel je­jich roz­pravu a vi­děl, jak dobře jim od­po­věděl. Přistou­pil tedy a ze­ptal se ho: „K­teré přikázání je ze všech nejdůležitější?“ 29 Ježíš mu od­po­věděl: „Nejdůleži­tější je: ‚S­lyš, Iz­rae­li – Hos­po­din je náš Bůh, Hos­po­din je je­diný.

späť na Marek, 12

Príbuzné preklady Roháček

28 Vtedy pri­stúpil jeden zo zákon­níkov, keď ich bol počul do­hadovať sa, a vediac, že im dob­re od­povedal, opýtal sa ho: Ktoré pri­kázanie je najpr­všie od všet­kých?

Evanjelický

28 Vtedy pri­stúpil jeden zo zákon­níkov, ktorý ich počul hádať sa, a vidiac, že im správ­ne od­povedal, opýtal sa Ho: Ktoré pri­kázanie je pr­vé zo všet­kých?

Ekumenický

28 Jeden zo zákon­níkov, ktorý vy­počul ten­to spor, podišiel bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im od­povedal výs­tižne. Spýtal sa ho: Ktoré pri­kázanie je zo všet­kých naj­dôležitejšie?

Bible21

28 Je­den ze znal­ců Písma slyšel je­jich roz­pravu a vi­děl, jak dobře jim od­po­věděl. Přistou­pil tedy a ze­ptal se ho: „K­teré přikázání je ze všech nejdůležitější?“

Bible21Marek12,28

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček