Bible21Malachiáš3,2

Malachiáš 3:2

Kdo ale sne­se den jeho přícho­du? Kdo ob­sto­jí, až se ukáže? Vž­dyť bude jako oh­nivá výheň, jako louh bě­liče!


Verš v kontexte

1 Hle, už po­sílám svého posla, aby připravil ces­tu pře­de mnou. Pak náhle při­jde do svého chrá­mu Panovník, po němž se ptá­te, a an­děl smlou­vy, po němž touží­te. Hle, už při­chází, praví Hos­po­din zástupů. 2 Kdo ale sne­se den jeho přícho­du? Kdo ob­sto­jí, až se ukáže? Vž­dyť bude jako oh­nivá výheň, jako louh bě­liče! 3 Usedne a jako tavič pro­čišťuje stříbro, tak pro­čis­tí syny Levi­ho. Přeta­ví je jako zla­to a stříbro, takže bu­dou Hos­po­di­nu přinášet obě­ti ve sprave­dlnosti.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto ob­stojí, keď sa ukáže? ! Lebo on je ako pre­paľujúci oheň a jako lúh práčov.

Evanjelický

2 Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh!

Ekumenický

2 Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča.

Bible21

2 Kdo ale sne­se den jeho přícho­du? Kdo ob­sto­jí, až se ukáže? Vž­dyť bude jako oh­nivá výheň, jako louh bě­liče!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček