Bible21Malachiáš3,3

Malachiáš 3:3

Usedne a jako tavič pro­čišťuje stříbro, tak pro­čis­tí syny Levi­ho. Přeta­ví je jako zla­to a stříbro, takže bu­dou Hos­po­di­nu přinášet obě­ti ve sprave­dlnosti.


Verš v kontexte

2 Kdo ale sne­se den jeho přícho­du? Kdo ob­sto­jí, až se ukáže? Vž­dyť bude jako oh­nivá výheň, jako louh bě­liče! 3 Usedne a jako tavič pro­čišťuje stříbro, tak pro­čis­tí syny Levi­ho. Přeta­ví je jako zla­to a stříbro, takže bu­dou Hos­po­di­nu přinášet obě­ti ve sprave­dlnosti. 4 Obě­ti Judy a Je­ruzalé­ma se pak za­líbí Hos­po­di­nu tak jako za dávných dnů.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A bude sedieť pre­paľujúc a prečisťujúc strieb­ro, a tak prečistí synov Léviho a očis­tí ich ako zlato a jako strieb­ro, a budú Hos­podinovi, donášajúc obet­ný dar obil­ný v spraved­livos­ti.

Evanjelický

3 Po­sadí sa ako tavič a čis­tič strieb­ra a prečis­tí levítov; tríbiť ich bude ako zlato a strieb­ro a budú správ­ne prinášať Hos­podinovi obete;

Ekumenický

3 Tavič sa po­sadí a prečis­tí strieb­ro, prečis­tí Levitov a pre­taví ich ako zlato a strieb­ro, budú pat­riť Hos­podinovi a správ­nym spôsobom prinášať obet­né dary.

Bible21

3 Usedne a jako tavič pro­čišťuje stříbro, tak pro­čis­tí syny Levi­ho. Přeta­ví je jako zla­to a stříbro, takže bu­dou Hos­po­di­nu přinášet obě­ti ve sprave­dlnosti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček