RoháčekMalachiáš3,2

Malachiáš 3:2

Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto ob­stojí, keď sa ukáže? ! Lebo on je ako pre­paľujúci oheň a jako lúh práčov.


Verš v kontexte

1 Hľa, po­sielam svoj­ho an­jela, a upraví ces­tu pred mojou tvárou. Prij­de náh­le do svoj­ho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a an­jel sm­luvy, po ktorom túžite, hľa, prij­de, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 2 Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto ob­stojí, keď sa ukáže? ! Lebo on je ako pre­paľujúci oheň a jako lúh práčov. 3 A bude sedieť pre­paľujúc a prečisťujúc strieb­ro, a tak prečistí synov Léviho a očis­tí ich ako zlato a jako strieb­ro, a budú Hos­podinovi, donášajúc obet­ný dar obil­ný v spraved­livos­ti.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto ob­stojí, keď sa ukáže? ! Lebo on je ako pre­paľujúci oheň a jako lúh práčov.

Evanjelický

2 Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh!

Ekumenický

2 Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča.

Bible21

2 Kdo ale sne­se den jeho přícho­du? Kdo ob­sto­jí, až se ukáže? Vž­dyť bude jako oh­nivá výheň, jako louh bě­liče!