EkumenickýMalachiáš3,2

Malachiáš 3:2

Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča.


Verš v kontexte

1 Po­zrite, po­sielam svoj­ho po­sla, on mi pri­praví ces­tu. Vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte; príde po­sol zmluvy, po ktorom túžite — vraví Hos­podin zá­stupov. 2 Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča. 3 Tavič sa po­sadí a prečis­tí strieb­ro, prečis­tí Levitov a pre­taví ich ako zlato a strieb­ro, budú pat­riť Hos­podinovi a správ­nym spôsobom prinášať obet­né dary.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto ob­stojí, keď sa ukáže? ! Lebo on je ako pre­paľujúci oheň a jako lúh práčov.

Evanjelický

2 Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh!

Ekumenický

2 Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča.

Bible21

2 Kdo ale sne­se den jeho přícho­du? Kdo ob­sto­jí, až se ukáže? Vž­dyť bude jako oh­nivá výheň, jako louh bě­liče!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček