EvanjelickýMalachiáš3,2

Malachiáš 3:2

Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh!


Verš v kontexte

1 Aj­hľa, po­sielam svoj­ho po­sla, aby pri­pravil ces­tu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a po­sol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Aj­hľa, pri­chádza! - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 2 Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh! 3 Po­sadí sa ako tavič a čis­tič strieb­ra a prečis­tí levítov; tríbiť ich bude ako zlato a strieb­ro a budú správ­ne prinášať Hos­podinovi obete;

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto ob­stojí, keď sa ukáže? ! Lebo on je ako pre­paľujúci oheň a jako lúh práčov.

Evanjelický

2 Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh!

Ekumenický

2 Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča.

Bible21

2 Kdo ale sne­se den jeho přícho­du? Kdo ob­sto­jí, až se ukáže? Vž­dyť bude jako oh­nivá výheň, jako louh bě­liče!