Bible21Malachiáš2,8

Malachiáš 2:8

Vy jste však z té ces­ty seš­li a svým učením jste mno­hé srazi­li! Po­ruši­li jste Levi­ho smlou­vu, praví Hos­po­din zástupů.


Verš v kontexte

7 Ano, rty kněze mají střežit po­znání a z jeho úst se má čerpat poučení, ne­boť je po­s­lem Hos­po­di­na zástupů. 8 Vy jste však z té ces­ty seš­li a svým učením jste mno­hé srazi­li! Po­ruši­li jste Levi­ho smlou­vu, praví Hos­po­din zástupů. 9 Pro­to vás také vy­dám po­hrdání a pře­de vše­mi lid­mi vás ponížím, pro­tože ne­d­bá­te na mé ces­ty a při výkla­du záko­na nejste ne­stranní.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale vy ste vy­bočili s ces­ty a spôsobili ste to, že mnohí kles­li v zákone, a porušili ste sm­luvu Léviho, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

8 Ale vy ste od­bočili z ces­ty, náukou ste mnohých pri­vied­li k pádu: skazili ste zmluvu s Lévím - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

8 Vy ste však od­bočili z cesty, svojím učením ste mnohých do­vied­li k pádu; porušili ste levit­skú zmluvu — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

8 Vy jste však z té ces­ty seš­li a svým učením jste mno­hé srazi­li! Po­ruši­li jste Levi­ho smlou­vu, praví Hos­po­din zástupů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček