Bible21Malachiáš2,9

Malachiáš 2:9

Pro­to vás také vy­dám po­hrdání a pře­de vše­mi lid­mi vás ponížím, pro­tože ne­d­bá­te na mé ces­ty a při výkla­du záko­na nejste ne­stranní.


Verš v kontexte

8 Vy jste však z té ces­ty seš­li a svým učením jste mno­hé srazi­li! Po­ruši­li jste Levi­ho smlou­vu, praví Hos­po­din zástupů. 9 Pro­to vás také vy­dám po­hrdání a pře­de vše­mi lid­mi vás ponížím, pro­tože ne­d­bá­te na mé ces­ty a při výkla­du záko­na nejste ne­stranní. 10 Nemá­me všich­ni jedno­ho Ot­ce? Ne­stvořil nás je­den Bůh? Pro­č tedy zne­svěcuje­me smlou­vu svých ot­ců, když jsme jedni druhým ne­věrní?

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to som i ja vás vy­dal, aby ste boli opo­vr­hnutí a níz­ki všet­kému ľudu podľa toho, jako vy neostríhate mojich ciest a hľadíte na osobu v zákone Božom.

Evanjelický

9 Tak i ja som vás urobil opo­vr­hnutými a poníženými pred celým ľudom, tak ako ani vy ste nezachovávali moje ces­ty a pri náuke upred­nos­tňujete osoby.

Ekumenický

9 Pre­to som vás vy­dal na opo­vr­hnutie a ponížení ste pred celým ľudom, lebo nezachovávate moje ces­ty a vo veciach zákona nie­ktorým ľuďom nad­ržiavate.

Bible21

9 Pro­to vás také vy­dám po­hrdání a pře­de vše­mi lid­mi vás ponížím, pro­tože ne­d­bá­te na mé ces­ty a při výkla­du záko­na nejste ne­stranní.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček