Bible21Malachiáš2,7

Malachiáš 2:7

Ano, rty kněze mají střežit po­znání a z jeho úst se má čerpat poučení, ne­boť je po­s­lem Hos­po­di­na zástupů.


Verš v kontexte

6 V jeho ús­tech byl zákon prav­dy, na rtech se mu ne­ob­jevi­lo žádné bez­práví. Žil se mnou v poko­ji a v po­ctivosti a mno­hé od­vrá­til od je­jich vin. 7 Ano, rty kněze mají střežit po­znání a z jeho úst se má čerpat poučení, ne­boť je po­s­lem Hos­po­di­na zástupů. 8 Vy jste však z té ces­ty seš­li a svým učením jste mno­hé srazi­li! Po­ruši­li jste Levi­ho smlou­vu, praví Hos­po­din zástupů.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo rty kňaza majú os­tríhať známosť, a zákon nau­čení budú hľadať z jeho úst! Lebo je po­slom Hos­podina Zá­stupov.

Evanjelický

7 Lebo pery kňaza majú za­chovávať po­znanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je po­slom Hos­podina moc­nos­tí.

Ekumenický

7 Veď pery kňaza majú strážiť po­znanie; z jeho úst sa očakáva na­učenie, lebo on je po­slom Hos­podina zá­stupov.

Bible21

7 Ano, rty kněze mají střežit po­znání a z jeho úst se má čerpat poučení, ne­boť je po­s­lem Hos­po­di­na zástupů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček