EvanjelickýMalachiáš2,8

Malachiáš 2:8

Ale vy ste od­bočili z ces­ty, náukou ste mnohých pri­vied­li k pádu: skazili ste zmluvu s Lévím - vraví Hos­podin moc­nos­tí.


Verš v kontexte

7 Lebo pery kňaza majú za­chovávať po­znanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je po­slom Hos­podina moc­nos­tí. 8 Ale vy ste od­bočili z ces­ty, náukou ste mnohých pri­vied­li k pádu: skazili ste zmluvu s Lévím - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 9 Tak i ja som vás urobil opo­vr­hnutými a poníženými pred celým ľudom, tak ako ani vy ste nezachovávali moje ces­ty a pri náuke upred­nos­tňujete osoby.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale vy ste vy­bočili s ces­ty a spôsobili ste to, že mnohí kles­li v zákone, a porušili ste sm­luvu Léviho, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

8 Ale vy ste od­bočili z ces­ty, náukou ste mnohých pri­vied­li k pádu: skazili ste zmluvu s Lévím - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

8 Vy ste však od­bočili z cesty, svojím učením ste mnohých do­vied­li k pádu; porušili ste levit­skú zmluvu — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

8 Vy jste však z té ces­ty seš­li a svým učením jste mno­hé srazi­li! Po­ruši­li jste Levi­ho smlou­vu, praví Hos­po­din zástupů.