Bible21Koloským3,14

Koloským 3:14

Na­d­to vž­dy buď­te ob­lečeni lás­kou, která je pou­tem doko­na­losti.


Verš v kontexte

13 Buď­te mezi se­bou snášen­liví, a má-li někdo k něko­mu výhra­dy, odpouštěj­te si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštěj­te i vy. 14 Na­d­to vž­dy buď­te ob­lečeni lás­kou, která je pou­tem doko­na­losti. 15 Ve vašich srd­cích ať vládne Kri­stův pokoj – právě k ně­mu jste byli po­vo­láni v jednom těle. Buď­te vděční.

späť na Koloským, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale nad to nado všet­ko ob­lečte si lásku, ktorá je pojivom do­konalos­ti.

Evanjelický

14 A naj­mä pri­odej­te sa lás­kou, ktorá je spojivom do­konalos­ti.

Ekumenický

14 Nadovšet­ko sa však odej­te lás­kou, ktorá je zväz­kom do­konalos­ti.

Bible21

14 Na­d­to vž­dy buď­te ob­lečeni lás­kou, která je pou­tem doko­na­losti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček