Bible21Koloským3,15

Koloským 3:15

Ve vašich srd­cích ať vládne Kri­stův pokoj – právě k ně­mu jste byli po­vo­láni v jednom těle. Buď­te vděční.


Verš v kontexte

14 Na­d­to vž­dy buď­te ob­lečeni lás­kou, která je pou­tem doko­na­losti. 15 Ve vašich srd­cích ať vládne Kri­stův pokoj – právě k ně­mu jste byli po­vo­láni v jednom těle. Buď­te vděční. 16 Slovo Kri­stovo ať ve vás pře­bývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moud­rosti vy­učuj­te a na­po­mínej­te. S vděčností v srd­ci zpívej­te Bohu žal­my, chvalo­z­pěvy a du­chovní písně.

späť na Koloským, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 A po­koj Boží nech víťazí vo vašich srd­ciach, ku ktorému ste aj po­volaní v jed­nom tele, a buďte vďační.

Evanjelický

15 A po­koj Kris­tov nech roz­hoduje vo vašich srd­ciach, veď k nemu ste aj vy boli po­volaní ako jed­no telo; a buďte (za to) vďační.

Ekumenický

15 A po­koj Kris­tov nech roz­hoduje vo vašich srd­ciach, veď preň ste boli po­volaní v jednom tele. A buďte vďační!

Bible21

15 Ve vašich srd­cích ať vládne Kri­stův pokoj – právě k ně­mu jste byli po­vo­láni v jednom těle. Buď­te vděční.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček