EkumenickýKolosenským3,14

Kolosenským 3:14

Nadovšet­ko sa však odej­te lás­kou, ktorá je zväz­kom do­konalos­ti.


Verš v kontexte

13 na­vzájom sa znášaj­te a od­púšťaj­te si, naj­mä ak by mal nie­kto niečo proti nie­komu. Ako Pán od­pus­til vám, tak aj vy od­púšťaj­te druhým! 14 Nadovšet­ko sa však odej­te lás­kou, ktorá je zväz­kom do­konalos­ti. 15 A po­koj Kris­tov nech roz­hoduje vo vašich srd­ciach, veď preň ste boli po­volaní v jednom tele. A buďte vďační!

späť na Kolosenským, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale nad to nado všet­ko ob­lečte si lásku, ktorá je pojivom do­konalos­ti.

Evanjelický

14 A naj­mä pri­odej­te sa lás­kou, ktorá je spojivom do­konalos­ti.

Ekumenický

14 Nadovšet­ko sa však odej­te lás­kou, ktorá je zväz­kom do­konalos­ti.

Bible21

14 Na­d­to vž­dy buď­te ob­lečeni lás­kou, která je pou­tem doko­na­losti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček