Bible21Izaiáš49,7

Izaiáš 49:7

Toto praví Hospodin, vykupitel Iz­rae­le, jeho Svatý, tomu, jímž li­dé po­hrdají a náro­dy si ho oškliví, služebníku vládnoucích: Králové po­vstanou, až tě uvidí, a vel­moži se pokloníkvů­li Hos­po­di­nu, který je věrný, Svatému iz­rael­ské­mu, jenž tě vy­vo­lil.


Verš v kontexte

6 nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj služebníkobnovil Jáko­bovy kmenya přive­dl na­zpět ty, kdo z Iz­rae­le přežili. Světlem národů pro­to činím tě, aby má spása ob­sáh­la ce­lý svět. 7 Toto praví Hospodin, vykupitel Iz­rae­le, jeho Svatý, tomu, jímž li­dé po­hrdají a náro­dy si ho oškliví, služebníku vládnoucích: Králové po­vstanou, až tě uvidí, a vel­moži se pokloníkvů­li Hos­po­di­nu, který je věrný, Svatému iz­rael­ské­mu, jenž tě vy­vo­lil. 8 Toto praví Hospodin: V čas mi­losti tě vyslyším, pomohu ti v den spasení. Já tě ochrání­ma dám tě lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovi­la roz­dě­lil zpustlá dě­dictví,

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

7 Tak­to hovorí Hos­podin, vy­kupiteľ Iz­raelov, jeho Svätý, tomu, ktorého dušou opo­vr­hujú, ktorý sa ošk­liví národu, služob­níkovi panujúcich tyranov: Kráľovia uvidia a po­vs­tanú, kniežatá, a budú sa klaňať pre Hos­podina, ktorý je ver­ný, p­re Svätého Iz­raelov­ho, ktorý si ťa vy­volil.

Evanjelický

7 Tak­to vraví Hos­podin, Vy­kupiteľ Iz­raela, jeho Svätý, hl­boko opo­vr­hovanému, po­han­mi zošk­livenému ot­rokovi panov­níkov: Králi to uvidia, kniežatá po­vs­tanú a klaňať sa budú kvôli Hos­podinovi, ktorý je ver­ný, kvôli Svätému Iz­raela, ktorý ťa vy­volil.

Ekumenický

7 Tak­to Hos­podin, vy­kupiteľ Iz­raela, jeho Svätý hovorí opo­vr­hnutému, národ­mi od­vr­hnutému ot­rokovi panov­níkov: Králi to uvidia a vstanú, kniežatá sa sklonia kvôli Hos­podinovi, ktorý je ver­ný, kvôli svätému Iz­raela, ktorý ťa vy­volil.

Bible21

7 Toto praví Hospodin, vykupitel Iz­rae­le, jeho Svatý, tomu, jímž li­dé po­hrdají a náro­dy si ho oškliví, služebníku vládnoucích: Králové po­vstanou, až tě uvidí, a vel­moži se pokloníkvů­li Hos­po­di­nu, který je věrný, Svatému iz­rael­ské­mu, jenž tě vy­vo­lil.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček