Bible21Izaiáš49,6

Izaiáš 49:6

nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj služebníkobnovil Jáko­bovy kmenya přive­dl na­zpět ty, kdo z Iz­rae­le přežili. Světlem národů pro­to činím tě, aby má spása ob­sáh­la ce­lý svět.


Verš v kontexte

5 Teď ale praví Hos­po­din – ­ten, který mě v lůně zformoval, abych byl jeho služebníka přive­dl k ně­mu na­zpět Jákoba, aby se Iz­rael k ně­mu shromáždil(takto jsem po­ctěn před Hos­po­di­nový­ma očima, neboť můj Bůh je sí­la má) – 6 nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj služebníkobnovil Jáko­bovy kmenya přive­dl na­zpět ty, kdo z Iz­rae­le přežili. Světlem národů pro­to činím tě, aby má spása ob­sáh­la ce­lý svět. 7 Toto praví Hospodin, vykupitel Iz­rae­le, jeho Svatý, tomu, jímž li­dé po­hrdají a náro­dy si ho oškliví, služebníku vládnoucích: Králové po­vstanou, až tě uvidí, a vel­moži se pokloníkvů­li Hos­po­di­nu, který je věrný, Svatému iz­rael­ské­mu, jenž tě vy­vo­lil.

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

6 a riekol: To je pri­málo, aby si mi bol služob­níkom po­z­dvih­núť po­kolenia Jakobove a na­vrátiť chránených z Izraela; ale som ťa dal za svet­lo po­hanom, aby si bol mojím spasením až po koniec zeme.

Evanjelický

6 A riekol: Málo mi je, že si mi služob­níkom na po­z­dvi­hnutie kmeňov Jákobových a na na­vrátenie za­chránených z Iz­raela. Urobím ťa svet­lom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme.

Ekumenický

6 Po­vedal: To je málo, že si mojím služob­níkom, aby si po­vzniesol Jákobove kmene a pri­viedol späť za­chránených Iz­raela. Ustanovujem ťa za svet­lo národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme.

Bible21

6 nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj služebníkobnovil Jáko­bovy kmenya přive­dl na­zpět ty, kdo z Iz­rae­le přežili. Světlem národů pro­to činím tě, aby má spása ob­sáh­la ce­lý svět.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček