Bible21Izaiáš49,8

Izaiáš 49:8

Toto praví Hospodin: V čas mi­losti tě vyslyším, pomohu ti v den spasení. Já tě ochrání­ma dám tě lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovi­la roz­dě­lil zpustlá dě­dictví,


Verš v kontexte

7 Toto praví Hospodin, vykupitel Iz­rae­le, jeho Svatý, tomu, jímž li­dé po­hrdají a náro­dy si ho oškliví, služebníku vládnoucích: Králové po­vstanou, až tě uvidí, a vel­moži se pokloníkvů­li Hos­po­di­nu, který je věrný, Svatému iz­rael­ské­mu, jenž tě vy­vo­lil. 8 Toto praví Hospodin: V čas mi­losti tě vyslyším, pomohu ti v den spasení. Já tě ochrání­ma dám tě lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovi­la roz­dě­lil zpustlá dě­dictví, 9 abys ře­kl vězňům: „Vyjděte!“ a těm, kdo jsou ve tmě: „Ukaž­te se!“ Podél cest se bu­dou moci občerstvit, naleznou pas­tvu na všech pustých návrších;

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

8 Tak­to hovorí Hos­podin: Vy­slyším ťa v čas milos­ti a po­môžem ti v deň spasenia a k­rome toho ťa budem os­tríhať a dám ťa za sm­luvu ľudu, aby si po­stavil zem, aby si dal do dedičs­tva dedičs­tvá, k­toré boly spustošené,

Evanjelický

8 Tak­to vraví Hos­podin: V pravý čas som ťa vy­počul, v deň spásy som ti po­mohol; utvoril som ťa a dal za spro­stred­kovateľa zmluvy národom: aby si ob­novil krajinu a do vlast­níc­tva odo­vzdal spus­tošené dedičs­tvá;

Ekumenický

8 Tak­to hovorí Hos­podin: V čase priaz­ne ti od­poviem a v deň spásy ti po­môžem. Ochránim ťa a ustanovím ťa za zmluvu národa, aby si po­z­dvihol krajinu a vrátil spus­tošené dedičs­tvo.

Bible21

8 Toto praví Hospodin: V čas mi­losti tě vyslyším, pomohu ti v den spasení. Já tě ochrání­ma dám tě lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovi­la roz­dě­lil zpustlá dě­dictví,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček