Bible21Izaiáš24,5

Izaiáš 24:5

Země je po­sk­vrně­na svý­mi obyvateli; neboť pře­kroči­li zákony, na us­tano­vení ne­dba­lia věčnou smlou­vu zruši­li.


Verš v kontexte

4 Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. 5 Země je po­sk­vrně­na svý­mi obyvateli; neboť pře­kroči­li zákony, na us­tano­vení ne­dba­lia věčnou smlou­vu zruši­li. 6 To pro­to zemi hl­tá pro­kletía její obyva­te­lé pykají; obyvatelé země mizejí, zbývají už jen nemno­zí.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

5 p­retože i tá zem je poškvr­nená pod svojimi obyvateľmi, lebo pre­stúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú sm­luvu.

Evanjelický

5 pre­tože zem pod svojimi obyvateľmi je znes­vätená, veď pre­stúpili zákony a pre­kročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu.

Ekumenický

5 Zem poškvr­nili jej obyvatelia, tí, čo pre­stupovali zákony, pre­kračovali ustanovenia, porušovali večnú zmluvu.

Bible21

5 Země je po­sk­vrně­na svý­mi obyvateli; neboť pře­kroči­li zákony, na us­tano­vení ne­dba­lia věčnou smlou­vu zruši­li.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček