EkumenickýIzaiáš24,5

Izaiáš 24:5

Zem poškvr­nili jej obyvatelia, tí, čo pre­stupovali zákony, pre­kračovali ustanovenia, porušovali večnú zmluvu.


Verš v kontexte

4 Zem smúti a vy­sychá, svet chrad­ne a väd­ne, vy­sokopo­stavení z ľudu na zemi upadajú. 5 Zem poškvr­nili jej obyvatelia, tí, čo pre­stupovali zákony, pre­kračovali ustanovenia, porušovali večnú zmluvu. 6 Pre­to kliat­ba zožiera zem, pykajú tí, čo na nej bývajú; pre­to zhoreli obyvatelia zeme, ľudí zo­stalo málo.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

5 p­retože i tá zem je poškvr­nená pod svojimi obyvateľmi, lebo pre­stúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú sm­luvu.

Evanjelický

5 pre­tože zem pod svojimi obyvateľmi je znes­vätená, veď pre­stúpili zákony a pre­kročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu.

Ekumenický

5 Zem poškvr­nili jej obyvatelia, tí, čo pre­stupovali zákony, pre­kračovali ustanovenia, porušovali večnú zmluvu.

Bible21

5 Země je po­sk­vrně­na svý­mi obyvateli; neboť pře­kroči­li zákony, na us­tano­vení ne­dba­lia věčnou smlou­vu zruši­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček