RoháčekIzaiáš24,5

Izaiáš 24:5

p­retože i tá zem je poškvr­nená pod svojimi obyvateľmi, lebo pre­stúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú sm­luvu.


Verš v kontexte

4 Smútiť a vädnúť bude zem; zomd­leje a uvädne okruh sveta, zomd­lejú vy­sokos­ti ľudu zeme, 5 p­retože i tá zem je poškvr­nená pod svojimi obyvateľmi, lebo pre­stúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú sm­luvu. 6 Pre­to kliat­ba zožerie zem, a pykať budú tí, ktorí bývajú v nej. Pre­to budú horieť obyvatelia zeme, a zo­stane iba mizerný ľud, ale aj toho len málo.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

5 p­retože i tá zem je poškvr­nená pod svojimi obyvateľmi, lebo pre­stúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú sm­luvu.

Evanjelický

5 pre­tože zem pod svojimi obyvateľmi je znes­vätená, veď pre­stúpili zákony a pre­kročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu.

Ekumenický

5 Zem poškvr­nili jej obyvatelia, tí, čo pre­stupovali zákony, pre­kračovali ustanovenia, porušovali večnú zmluvu.

Bible21

5 Země je po­sk­vrně­na svý­mi obyvateli; neboť pře­kroči­li zákony, na us­tano­vení ne­dba­lia věčnou smlou­vu zruši­li.