EvanjelickýIzaiáš24,5

Izaiáš 24:5

pre­tože zem pod svojimi obyvateľmi je znes­vätená, veď pre­stúpili zákony a pre­kročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu.


Verš v kontexte

4 Trúch­li, väd­ne zem, chrad­ne, väd­ne svet, chrad­ne nebo i so zemou, 5 pre­tože zem pod svojimi obyvateľmi je znes­vätená, veď pre­stúpili zákony a pre­kročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu. 6 Pre­to kliat­ba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny; pre­to miz­nú obyvatelia zeme a os­táva málo ľudí.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

5 p­retože i tá zem je poškvr­nená pod svojimi obyvateľmi, lebo pre­stúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú sm­luvu.

Evanjelický

5 pre­tože zem pod svojimi obyvateľmi je znes­vätená, veď pre­stúpili zákony a pre­kročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu.

Ekumenický

5 Zem poškvr­nili jej obyvatelia, tí, čo pre­stupovali zákony, pre­kračovali ustanovenia, porušovali večnú zmluvu.

Bible21

5 Země je po­sk­vrně­na svý­mi obyvateli; neboť pře­kroči­li zákony, na us­tano­vení ne­dba­lia věčnou smlou­vu zruši­li.