Bible21Ezdráš3,1

Ezdráš 3:1

S přícho­dem sedmého měsíce už byli synové Iz­rae­le usazeni ve měs­tech. Jako je­den muž se ale shro­máž­di­li k Je­ruzalé­mu,


Verš v kontexte

1 S přícho­dem sedmého měsíce už byli synové Iz­rae­le usazeni ve měs­tech. Jako je­den muž se ale shro­máž­di­li k Je­ruzalé­mu, 2 ne­boť Jošua, syn Jo­ca­dakův, se svý­mi bra­t­ry kněží­mi a Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, se svý­mi bra­t­ry za­ča­li stavět ol­tář Bohu Iz­rae­le, aby na něm moh­li přinášet zápalné obě­ti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mo­jžíše. 3 Obnovi­li ol­tář na původních zákla­dech. Přestože mě­li obavy z okolních národů, při­nes­li na něm zápalné obě­ti Hos­po­di­nu, a sice ranní i večerní zápalné obě­ti.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď prišiel sied­my mesiac, a synovia Iz­raelovi boli v mes­tách, shromaždil sa ľud ako jeden muž do Jeruzalema.

Evanjelický

1 Keď na­stal sied­my mesiac, ako Iz­rael­ci boli v mes­tách, ľud sa do jed­ného zhromaždil do Jeruzalema.

Ekumenický

1 Keď sa blížil sied­my mesiac, vtedy, keď už Iz­raeliti boli vo svojich mes­tách, zišiel sa do jed­ného ľud v Jeruzaleme.

Bible21

1 S přícho­dem sedmého měsíce už byli synové Iz­rae­le usazeni ve měs­tech. Jako je­den muž se ale shro­máž­di­li k Je­ruzalé­mu,

Bible21Ezdráš3,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček