Bible21Ezdráš3,2

Ezdráš 3:2

ne­boť Jošua, syn Jo­ca­dakův, se svý­mi bra­t­ry kněží­mi a Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, se svý­mi bra­t­ry za­ča­li stavět ol­tář Bohu Iz­rae­le, aby na něm moh­li přinášet zápalné obě­ti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mo­jžíše.


Verš v kontexte

1 S přícho­dem sedmého měsíce už byli synové Iz­rae­le usazeni ve měs­tech. Jako je­den muž se ale shro­máž­di­li k Je­ruzalé­mu, 2 ne­boť Jošua, syn Jo­ca­dakův, se svý­mi bra­t­ry kněží­mi a Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, se svý­mi bra­t­ry za­ča­li stavět ol­tář Bohu Iz­rae­le, aby na něm moh­li přinášet zápalné obě­ti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mo­jžíše. 3 Obnovi­li ol­tář na původních zákla­dech. Přestože mě­li obavy z okolních národů, při­nes­li na něm zápalné obě­ti Hos­po­di­nu, a sice ranní i večerní zápalné obě­ti.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 V­tedy vstal Ješua, syn Jocadákov, i jeho bratia, kňazi, i Zerubábel, syn Šeal­tielov, i jeho bratia a vy­stavili ol­tár Boha Iz­raelov­ho, aby obetovali na ňom zápal­né obeti, jako je na­písané v zákone Mojžiša, muža Božieho.

Evanjelický

2 Po­tom po­vs­tal Jéšúa, syn Jócádákov, a jeho bratia kňazi, a Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a jeho bratia, a po­stavili ol­tár Boha iz­rael­ského, aby na ňom prinášali spaľované obete, ako je pred­písané v zákone Božieho muža Mojžiša.

Ekumenický

2 Jócadakov syn Jéšua so svojimi druh­mi, kňaz­mi, a Šeal­tíelov syn Zerub­bábel so svojimi druh­mi sa roz­hod­li po­staviť ol­tár Bohu Iz­raela, aby na ňom prinášali spaľované obety, ako je na­písané v zákone Božieho muža Mojžiša.

Bible21

2 ne­boť Jošua, syn Jo­ca­dakův, se svý­mi bra­t­ry kněží­mi a Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, se svý­mi bra­t­ry za­ča­li stavět ol­tář Bohu Iz­rae­le, aby na něm moh­li přinášet zápalné obě­ti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mo­jžíše.

Bible21Ezdráš3,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček