Bible21Ezdráš3,3

Ezdráš 3:3

Obnovi­li ol­tář na původních zákla­dech. Přestože mě­li obavy z okolních národů, při­nes­li na něm zápalné obě­ti Hos­po­di­nu, a sice ranní i večerní zápalné obě­ti.


Verš v kontexte

2 ne­boť Jošua, syn Jo­ca­dakův, se svý­mi bra­t­ry kněží­mi a Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, se svý­mi bra­t­ry za­ča­li stavět ol­tář Bohu Iz­rae­le, aby na něm moh­li přinášet zápalné obě­ti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mo­jžíše. 3 Obnovi­li ol­tář na původních zákla­dech. Přestože mě­li obavy z okolních národů, při­nes­li na něm zápalné obě­ti Hos­po­di­nu, a sice ranní i večerní zápalné obě­ti. 4 Slavi­li také Svá­tek stánků, jak je psáno. Den co den přináše­li pře­depsané zápalné obě­ti

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak po­stavili ol­tár na jeho zá­kladoch, lebo doliehal na nich strach od národov zemí, a obetovali na ňom zápal­né obeti Hos­podinovi, zápal­né obeti ráno a večer.

Evanjelický

3 Ol­tár po­stavili na jeho pôvod­ných zá­kladoch, hoci boli v strachu pred národ­mi krajiny, a prinášali na ňom spaľované obete Hos­podinovi, spaľované obete ráno i večer.

Ekumenický

3 Ol­tár po­stavili na jeho pôvod­ných zá­kladoch, hoci mali strach pred obyvateľs­tvom okolitých krajín, a prinášali na ňom spaľované obety Hos­podinovi ráno i večer.

Bible21

3 Obnovi­li ol­tář na původních zákla­dech. Přestože mě­li obavy z okolních národů, při­nes­li na něm zápalné obě­ti Hos­po­di­nu, a sice ranní i večerní zápalné obě­ti.

Bible21Ezdráš3,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček